Perfect Welding Blog
Welding Academy

Bezpieczne konstrukcje nośne: Norma europejska EN 1090

Firmy, które wytwarzają stalowe i aluminiowe konstrukcje nośne oraz wprowadzają je do obrotu na terenie Unii Europejskiej (UE), muszą oznakowywać swoje produkty znakiem CE. Znak informuje, czy dana konstrukcja nośna spełnia znormalizowane wymogi jakościowe UE. Konstrukcjami nośnymi są balkony, balustrady, poręcze, mosty i podpory. Aby uzyskać pieczęć atestu, zakłady produkcyjne muszą poddać się certyfikacji zgodnie z normą europejską (EN) 1090.

Klasy wykonania EN 1090

Jeżeli firma chce uzyskać certyfikat według EN 1090 , najpierw trzeba określić, w jakiej z czterech klas wykonania będzie działać firma. Wyboru Execution Class (EXC) dokonuje planista konstrukcji nośnej lub jest nadawana przez instytucję nadzoru konstrukcyjnego. Im wyższe wymogi dotyczące obciążenia konstrukcji nośnej i im poważniejsze mogą być skutki w przypadku szkody, tym wyższa klasa wykonania. W efekcie wraz ze wzrostem EXC rosną też wymogi względem zakładu produkcyjnego.

Wymogi EN 1090 obowiązują dla produkcji „konstrukcji nośnych”. Są one definiowane następująco: „Konstrukcja nośna jest zgodnym z planem układem połączonych ze sobą elementów zaprojektowanych tak, że wykazują określony wymiar nośności i sztywności”.

Do konstrukcji nośnych zaliczają się też poręcze i dlatego trzeba je spawać zgodnie z instrukcjami spawania.

Wymogi względem zakładu produkcyjnego zgodnie z EN 1090

Wymogi zgodne z EN 1090 obejmują między innymi:

  • kwalifikacje pracowników,
  • transparentność procesów wewnętrznych,
  • kontrole jakości,
  • możliwość prześledzenia i istotę raportowania,
  • warunki przechowywania materiałów dodatkowych i podstawowych.

Spawanie zorientowane na EN 1090

Szczególnie ważny jest wybór odpowiedniego procesu oraz parametrów spawania. Zgodnie z EN 1090, każde spawanie musi bazować na instrukcji spawania, tzw. Welding Procedure Specification (WPS).

Spawanie stali konstrukcyjnej i stali nierdzewnej
Pakiety WPS od firmy Fronius zawierają instrukcje spawania do zastosowania procesów MIG/MAG oraz TIG — do stali konstrukcyjnej i stali nierdzewnych.

Jak zakład uzyskuje instrukcję spawania zgodną z EN 1090?

Zakład musi określić, jakie materiały będzie spawać i jakie geometrie spoiny będą potrzebne. Do każdego z tych zadań potrzebna jest jedna WPS.

Do przygotowania WPS trzeba przeprowadzić spawanie złącza egzaminacyjnego pod nadzorem akredytowanej jednostki, które następnie jest poddawane kwalifikacji metody. Każdy zakład produkcyjny może przeprowadzić taką kwalifikację na własną rękę — ale proces jest drogi i wymaga dużego nakładu pracy. Alternatywnie możliwe jest skorzystania z pakietów WPS dostarczonych przez producenta systemu spawania.

Wariant przystępny kosztowo: pakiety WPS dostarczone przez producenta systemu spawania

Wielu producentów systemów spawania oferuje pakiety WPS. Nabycie gotowego pakietu WPS umożliwia firmie nie tylko obniżenie nakładów pracy, ale też kosztów: przeciętnie zakłady potrzebują pięciu kwalifikacji metody do sporządzenia instrukcji spawania do wszystkich swoich zastosowań. Zastosowanie gotowych pakietów WPS umożliwia oszczędność rzędu 85% na kosztach takiego przedsięwzięcia.

Także firma Fronius ma w swojej ofercie pakiety WPS jako prosty i przystępny kosztowo wariant bezpiecznego i zgodnego z EN 1090 wytwarzania konstrukcji nośnych. Więcej informacji podano na stronie.

Może Ci się też spodobać

Brak komentarzy

    Napisz komentarz