Perfect Welding Blog
Welding Knowhow

Bezpečné nosné konstrukce: evropská norma EN 1090

Podniky, které vyrábějí ocelové a hliníkové nosné konstrukce a uvádějí je na trh v Evropské unii, musejí své výrobky opatřit označením CE. Toto označení je dokladem toho, že příslušná nosná konstrukce odpovídá standardizovaným požadavkům kvality EU. K nosným konstrukcím patří například balkony, parapety, zábradlí, mosty a podpěry. Aby bylo možné získat razítko zkušebny, musejí se výrobní závody nechat certifikovat podle evropské normy (EN) 1090.

Třídy provedení podle normy EN 1090

Pokud chce podnik získat provozní povolení podle normy EN 1090, musí se nejprve určit, ve které ze čtyř tříd provedení bude vyrábět. Volba třídy provedení (EXC) je záležitostí projektantů nosných konstrukcí nebo ji může zadat stavební úřad. Čím vyšší jsou požadavky na zatížení nosné konstrukce a čím závažnější by mohly být následky v případě poškození, tím vyšší musí být třída provedení. Vyšší třída provedení EXC zase znamená vyšší požadavky na výrobní podnik.

Norma EN 1090 platí pro výrobu nosných konstrukcí, které jsou definovány následovně: „Nosná konstrukce je plánované uspořádání vzájemně propojených dílů, které jsou navrženy tak, aby vykazovaly určitou úroveň únosnosti a tuhosti.“

K nosným konstrukcím patří také zábradlí, proto se musí svařovat definovaným postupem.

Požadavky na výrobní závody podle normy EN 1090

Norma EN 1090 zahrnuje různé požadavky. Patří mezi ně mimo jiné:

  • kvalifikace zaměstnanců,
  • transparentnost interních procesů,
  • zkoušky kvality,
  • vysledovatelnost a výkaznictví
  • a podmínky skladování základních a přídavných materiálů.

Svařování středem zájmu normy EN 1090

Zvláštní důraz se klade na volbu správných svařovacích procesů a parametrů. Podle normy EN 1090 musí každý svařovací proces dodržovat specifikaci z postupu svařování, tzv. Welding Procedure Specification (WPS).

Balíčky WPS od společnosti Fronius obsahují postupy svařování pro použití procesů MIG/MAG a TIG u oceli, a to i ušlechtilé.

Jak podnik získá postup svařování EN 1090?

Podnik musí určit, které materiály a geometrie svaru se mají svařovat. Pro každou úlohu potřebuje WPS. Pro vytvoření WPS se pod dohledem akreditovaného orgánu svaří zkušební vzorky, které se následně podrobí zkoušce svařovacího postupu. Každý výrobní podnik může zkoušku svařovacího postupu provést ve vlastní režii – tento proces je však složitý a drahý. Alternativně existuje možnost využít balíčky WPS od výrobce svařovacích přístrojů.

Cenově výhodná varianta: balíčky WPS od výrobce svařovacích přístrojů

Balíčky WPS nabízí mnozí výrobci svařovacích přístrojů. Zakoupením těchto hotových balíčků WPS si mohou podniky ušetřit nejen práci, ale také náklady: K vytvoření postupu svařování podniky potřebují v průměru pět zkoušek pro každý způsob použití. Využitím hotových balíčků WPS mohou ušetřit až 85 procent takto vzniklých nákladů. Balíčky WPS jako jednoduchou a cenově výhodnou variantu pro bezpečnou výrobu nosných konstrukcí v souladu s normou EU 1090 nabízí také společnost Fronius. Přečtěte si o tom víc na webové stránce.

Mohlo by se vám také líbit

Žádné komentáře

    Napište komentář


    The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.