Perfect Welding Blog
Smart Technologies

Przemysłowe czyszczenie plazmowe powierzchni w technologii łączenia

Acerios

Jest to jaskrawy płomień, może przypominać łuk spawalniczy, jednak nie ma nic wspólnego z łączeniem. Najwyżej w przygotowaniu. Łuk spawalniczy porusza się z milimetrową dokładnością nad powierzchnią metalu i tworzywa sztucznego – sterowany z najwyższą precyzją przez robota. W efekcie elementy obrabiane właściwie wyglądają jak do tej pory. Jednak po dokładnym przyjrzeniu się, widoczne są znaczne różnice…

Mowa jest tutaj o technologii plazmy atmosferycznej. Szczególny przypadek w zakresie technologii plazmowej. Ale właściwie co dokładnie oznacza czyszczenie plazmowe? Jakie zalety oferuje takie czyszczenie plazmą i gdzie się je stosuje? W jaki sposób czyszczenie plazmowe odróżnia się od standardowych metod czyszczenia?

Aktywacja i czyszczenie – obszary zastosowań czyszczenia plazmowego

Materiały metaliczne lub niemetaliczne: za pomocą plazmy atmosferycznej następuje czyszczenie powierzchni z zabrudzeń organicznych – bez stosowania płynnych środków chemicznych. Kolejnym obszarem zastosowań dla tego procesu może być aktywacja powierzchni. Możliwa jest także idealna obróbka powierzchniowa najróżniejszych materiałów przed klejeniem lub spawaniem.

Ponadto czyszczenie plazmowe jest względnie nową, chroniącą środowisko i korzystną cenowo technologią. A popyt na tego rodzaju procesy ciągle rośnie. Ponieważ czyszczenie plazmowe bardzo łatwo można włączyć do procesu produkcji i umożliwia obróbkę najróżniejszych materiałów, metodę tę stosuje się w wielu branżach: motoryzacja, transport towarów, przemysł i wiele innych.

Zdjęcie: ACERIOS w zastosowaniu przemysłowym w branży motoryzacyjnej

Czystość powierzchni elementów obrabianych jest istotnym kryterium dla nowoczesnych technologii produkcyjnych i technologii lekkich materiałów budowlanych. Zanieczyszczenia lub pozostałości należy usunąć w wystarczającym stopniu podczas czyszczenia wstępnego lub pośredniego, aby możliwe było przeprowadzenie kolejnych czynności produkcyjnych z odpowiednią jakością.

Zasada działania gorącej plazmy aktywnej

Dokładny sposób działania wywodzi się z techniki spawania łukowego: zajarzenie nieprzenoszonego łuku spawalniczego następuje w uchwycie spawalniczym między elektrodą a dyszą plazmową. Dlatego nie jest potrzebne połączenie elementu z masą. Następnie gaz procesowy wydmuchuje łuk spawalniczy z dyszy. W końcu płomień plazmowy powstały w ten sposób punktowo czyści lub aktywuje powierzchnię elementu. Odpowiadają za to procesy mechaniczne, termiczne i chemiczne.

Poprzez różne ustawienia procesu można ponadto dokładnie dopasować płomień plazmowy do danej powierzchni materiału. Na przykład w przypadku powierzchni z tworzywa sztucznego nastąpi wyraźna redukcja ciepła. Odbywa się to zasadniczo za pomocą parametrów procesu, takich jak prędkość obróbki, odstęp od powierzchni, natężenie prądu oraz regulacja gazu.

Wideo: zasada działania gorącej plazmy aktywnej

Punktowe czyszczenie plazmowe w przypadku kombinacji najróżniejszych materiałów

Technologia plazmowa – niezależnie od tego, czy chodzi o rozwiązanie ręczne, czy całkowicie zautomatyzowane – doskonale nadaje się do procesów łączenia jako obróbka wstępna. Dzięki wysoce precyzyjnej regulacji mocy możliwa jest także obróbka kombinacji najróżniejszych materiałów – na przykład elementów z tworzywa sztucznego i metalu. Parametry procesu z łatwością i indywidualnie dopasowuje się dokładnie do danego zakresu czyszczenia. W wyniku tego powierzchnie komponentów nie są ani nadtapiane, ani zmieniane.

Plazma atmosferyczna zapewnia wydajne czyszczenie elementów oraz wymaganą czystość. Dzięki możliwości punktowego programowania procesu czyszczenia gorącą aktywną plazmą nie ma konieczności czyszczenia całego elementu przed kolejnym etapem produkcji. Obróbce są poddawane tylko te miejsca, które później wymagają bezwzględnej czystości.

Wideo: czyszczenie punktowe powierzchni aluminiowej

Plazma atmosferyczna do czyszczenia elementów: przyjazna dla środowiska i bezpieczna

Dzięki temu plazmowa obróbka wstępna jest idealną alternatywą dla typowych metod obróbki wstępnej, takich jak szlifowanie lub czyszczenie chemiczne. Eliminuje to skutki uboczne, takie jak obciążenie pyłem ze szlifowania lub zagrożenia chemiczne. Ta technologia nie tylko poprawia warunki pracy: rezygnacja z rozpuszczalników czy chemikaliów powoduje, że czyszczenie plazmowe jest również przyjazne dla środowiska.

Zalety czyszczenia plazmowego w skrócie

 • Ekonomiczne i przyjazne dla środowiska
 • Efektywne
 • Szybkie i niezawodne
 • Wysoka kompatybilność
 • Uniwersalne zastosowanie
 • Możliwe stosowanie na cienkich i grubych materiałach
 • Możliwe stosowanie na materiałach metalicznych i niemetalicznych (kombinacja materiałów)
 • Łatwa integracja z istniejącymi już liniami produkcyjnymi
 • • Częściowe czyszczenie elementów

Różnice względem standardowych metod czyszczenia

 • W porównaniu z dotychczasowymi metodami czyszczenia technologia HAP (technologia gorącej plazmy aktywnej) jest stosowana wyłącznie tam, gdzie czyszczenie lub aktywacja powierzchni są faktycznie potrzebne. Czyli nie ma miejsca zbędne czyszczenie w niepotrzebnych obszarach elementu. Ponadto nie stosuje się chemii ani innych substancji niebezpiecznych. Ogólnie rzecz biorąc, technologia HAP jest wyjątkowo przyjazna dla środowiska.
 • Jako gaz procesowy dla opisanej powyżej technologii HAP stosuje się argon. Ten gaz stanowi już standard na wielu liniach produkcyjnych. Dzięki temu metoda plazmowa jest stosunkowo łatwa w integracji z istniejącymi liniami produkcyjnymi i jednocześnie nie zajmuje dużo miejsca.
 • W porównaniu z myciem chemicznym lub czyszczeniem laserowym czyszczenie plazmowe jest niezwykle korzystną alternatywą.
Zdjęcie: płomień plazmowy

Czyszczenie plazmowe metodą gorącej plazmy aktywnej również w firmie Fronius

Interesują Cię różnorodne i fascynujące właściwości procesu? Dzięki ACERIOS udało nam się w firmie Fronius opracowanie sterowanego robotem rozwiązania do czyszczenia plazmowego, bazującego na technologii łuku spawalniczego. System ten idealnie nadaje się do integracji z najróżniejszymi procesami produkcyjnymi. Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie? Więcej informacji na temat technologii HAP firmy Fronius znajdziesz tutaj.

Może Ci się też spodobać

Brak komentarzy

  Napisz komentarz


  The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.