Perfect Welding Blog
Smart Technologies

Průmyslové plazmové čištění povrchů ve spojovací technice

Acerios

Je to pronikavý plamen, který může připomínat svařovací oblouk, ale sám o sobě nemá se spojováním nic společného. Maximálně v přípravné fázi. Robotem řízený oblouk se s milimetrovou přesností pohybuje po kovových a plastových površích. Svařence pak v podstatě vypadají jako předtím, ale při bližším pohledu jsou poznat závažné rozdíly…

Řeč je zde o technologii plazmatu za atmosférického tlaku. Zvláštní případ v oblasti plazmové technologie. Ale co přesně je plazmové čištění? Jaké výhody nabízí a kde se používá? A jak se čištění plazmatem liší od běžných metod čištění?

Aktivace a čištění – oblasti použití plazmového čištění

Ať už jde o kovy, nebo nekovy: Atmosférické plazma se používá k očištění povrchů od organických nečistot – bez použití kapalných chemikálií. Další oblastí použití tohoto procesu je aktivace povrchů. Důraz je kladen na dokonalou předúpravu povrchů třeba před svařováním, lepením a spojováním plastů a kovů.

Navíc se jedná o relativně novou, ekologickou a poměrně levnou technologii. A poptávka po těchto procesech neustále roste. Vzhledem k tomu, že plazmové čištění lze také velmi snadno integrovat do výroby a zpracovávat širokou škálu materiálů, používá se tento proces v průmyslových odvětvích, jako je automobilový průmysl, komerční doprava, všeobecný průmysl a mnoho dalších.

Obr.: ACERIOS se již průmyslově používá v automobilovém průmyslu

Čistota povrchů dílů je základním kritériem pro moderní technologie výroby a lehkých konstrukcí. Nečistoty nebo zbytky se musí v předběžných nebo průběžných čisticích krocích dostatečně odstranit, aby následné výrobní kroky mohly být provedeny v dostatečné kvalitě.

Jak funguje horké aktivní plazma

Přesný princip fungování je odvozen od technologie obloukového svařování: Nepřenášený oblouk se zapaluje ve svařovacím hořáku mezi elektrodou a plazmovou tryskou. Proto není nutné žádné uzemnění k dílu. Oblouk je poté z trysky vyfouknut pomocí procesního plynu. Takto vzniklý plazmový plamen nakonec s dokonalou přesností vyčistí nebo aktivuje povrch dílu. Za to jsou zodpovědné mechanické, tepelné a chemické procesy.

Plazmový plamen lze také přesně přizpůsobit příslušnému povrchu materiálu pomocí různých procesních nastavení. Například u plastových povrchů musí dojít k výraznému snížení tepla. To se v zásadě provádí prostřednictvím procesních parametrů, jako je rychlost ošetření, vzdálenost od povrchu, velikost proudu a regulace plynu.

Video: Jak funguje horké aktivní plazma

Možnost přesného plazmového čištění při nejrůznějších kombinacích materiálů

Plazmová technologie – ať už jako manuální nebo plně automatizované řešení – je ideální jako předúprava třeba při spojování plastů a kovů. Vysoce přesnou regulaci výkonu lze použít i pro zpracování nejrůznějších kombinací materiálů, například při kombinaci dílů z plastu a kovu. Parametry procesu se jednoduchým a individuálním způsobem pečlivě přizpůsobí jednotlivým čištěným úsekům. Povrchy dílů se tak ani neroztaví ani nezmění.

Díky atmosférickému plazmatu je zajištěno účinné čištění dílů i požadovaná čistota. Vzhledem k možnosti přesně naprogramovat čisticí procesy s horkým aktivním plazmatem, není nutné před dalším výrobním krokem čistit celý díl. Ošetřují se pouze ta místa, která poté vyžadují zvláštní čistotu.

Video: Bodové čištění hliníku

Atmosférické plazma pro čištění dílů: Udržitelné a bezpečné

Plazmová předúprava je tedy dokonalou alternativou k běžným metodám předúpravy, jako je broušení nebo chemické mytí. Vedlejší účinky, například znečištění brusným prachem nebo chemické nebezpečí, přitom odpadají. Technologie zlepšují nejen pracovní podmínky: Eliminace rozpouštědel nebo chemikálií činí plazmové čištění také ekologicky zajímavým.

Přehled výhod plazmového čištění

 • úsporné a šetrné k životnímu prostředí
 • udržitelné
 • rychlé a spolehlivé
 • vysoce kompatibilní
 • univerzálně použitelné
 • možnost použití na tenkých i silných materiálech
 • možnost použití na kovových i nekovových materiálech (kombinace materiálů)
 • snadná integrace do již existujících výrobních linek
 • částečné čištění dílů

Rozdíly oproti běžným metodám čištění

 • Ve srovnání s předchozími metodami čištění se technologie HAP (Heiß-Aktiv-Plasma-Technologie / technologie horkého aktivního plazmatu) používá pouze tam, kde je čištění nebo aktivace povrchu skutečně nezbytná. To znamená, že nedochází ke zbytečnému čištění nepotřebných částí dílu. Navíc se nepoužívají žádné chemikálie ani jiné nebezpečné látky. Celkově je tedy technologie HAP mimořádně udržitelná.
 • Ve výše popsané technologii HAP se jako procesní plyn používá argon. Tento plyn je již standardní součástí mnoha výrobních linek. Díky tomu lze plazmový proces poměrně snadno integrovat do stávajících výrobních linek a je přitom prostorově velmi úsporný.
 • V porovnání s chemickým mytím nebo laserovým čištěním je plazmové čištění mimořádně výhodnou alternativou.
Obr.: Plazmový plamen

Technologie horkého aktivního plazmatu také ve společnosti Fronius

Zajímají vás rozmanité a fascinující procesní vlastnosti? Se systémem ACERIOS se nám ve společnosti Fronius podařilo vyvinout roboticky řízené řešení pro plazmové čištění – na bázi obloukové technologie. Systém lze dokonale integrovat do nejrůznějších výrob. Vzbudili jsme váš zájem? Více informací o technologii HAP od společnosti Fronius najdete zde.

Mohlo by se vám také líbit

Žádné komentáře

  Napište komentář


  The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.