Perfect Welding Blog
Sustainable Welding & Awareness

Fronius a zrównoważony rozwój: jakie działania podejmujemy?

Nachhaltigkeit

Zmiany klimatyczne, niedobory surowców i niesprawiedliwości społeczne wpędzają nas w sytuację, z której są tylko dwa wyjścia. Pierwsze: nie robimy nic i biernie patrzymy co się wydarzy. Drugie: korzystamy z okazji, aby czynnie reagować w miarę naszych możliwości. Zdecydowaliśmy się na to drugie rozwiązanie: dlatego staramy się tak organizować pracę oraz projektować nasze systemy spawania, ich produkcję i same procesy spawania, aby były jak najbardziej zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jak to funkcjonuje i kto na tym korzysta, dowiesz się z tego artykułu na naszym blogu.

W firmie Fronius przez zrównoważony rozwój rozumiemy, że należy odpowiedzialnie korzystać z zasobów naturalnych, aby pozostawić przyszłym pokoleniom niezniszczone środowisko, które będzie się nadawało do życia. Jednak zrównoważony rozwój to dla nas nie tylko ochrona środowiska i oszczędzanie zasobów. Obejmuje on także nasze relacje międzyludzkie: czyli przykładowo to, jak podchodzimy do dobra wspólnego i jak dbamy o równość szans awansu zawodowego. Oczywiście ma to wiele wspólnego z odpowiedzialnym zarządzaniem.

Co w firmie Fronius określamy jako zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju w sensie ekonomicznym, społecznym i ekologicznym, jakie cele sobie stawiamy i jak to wszystko wdrażamy w naszej codziennej pracy, przeczytasz w naszym raporcie na temat zrównoważonego rozwoju pod tytułem Earth Mission.

Jesteśmy zdania, że produkty zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju mogą powstawać tylko w przedsiębiorstwie, w którym filozofia zrównoważonego rozwoju jest głęboko zakorzeniona we wszystkich obszarach. Dlatego zdecydowaliśmy się na wdrożenie systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną biznesu: Corporate Social Responsibility (CSR). W 2021 r. ten system został uznany przez zewnętrzną instytucję badawczą za zgodny z ONR 192500 (norma oparta na ISO 26000), co zostało poświadczone odpowiednim certyfikatem.

Co oznacza zrównoważony rozwój w sektorze spawalniczym firmy Fronius?

Odpowiedzialne prowadzenie działalności gospodarczej

Tylko wydajne i mocne przedsiębiorstwo jest w stanie osiągnąć długofalowy sukces, a także przetrwać kryzysy. Jednostka biznesowa Perfect Welding należy do najbardziej rentownych w przedsiębiorstwie. Siła ekonomiczna zapewnia solidność, stabilność i pewność zatrudnienia: przysparza to korzyści naszym klientom, załodze i właścicielom.

Jakość przekłada się na trwały sukces: nie wytwarzamy produktów „do wyrzucenia”: systemy spawania o wysokiej jakości chronią środowisko i są podstawą naszego sukcesu ekonomicznego. W trosce o tę jakość prawie 30 lat temu wdrożyliśmy system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001, co potwierdza odpowiedni certyfikat — i stale go doskonalimy.

Fascynacja nowością: dzięki fascynacji innowacjami i naszemu know-how tworzymy systemy spawania, które ze względu na długą żywotność, możliwość naprawy i zdatność do recyklingu śmiało możemy określić jako zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. Nie tylko chronią one środowisko, ale także przysparzają bezpośrednich korzyści naszym klientom.

Nie tylko w samej firmie: dbałość o przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju nie kończy się na własnej firmie: nowi dostawcy przechodzą obszerny proces ewaluacji, w którym muszą także zadeklarować swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ponad 95% naszych poddostawców znajduje się w Europie — eliminuje to długie trasy transportu.

Odpowiedzialność społeczna

Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie jest możliwy tylko w harmonii ze wszystkimi ludźmi, którzy są w zasięgu oddziaływania naszej działalności.

Jak najlepsze warunki pracy: odpowiedzialność społeczna zaczyna się w przedsiębiorstwie. Indywidualne modele czasu pracy, możliwość opieki nad dziećmi i benefity pracownicze, jak dopłaty do posiłków w kantynach zakładowych, przyczyniają się do tworzenia przyjemnego środowiska pracy dla naszych pracowników. Zależy ono także od możliwości rozwoju zawodowego: dlatego zorganizowaliśmy własny program szkoleniowy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia: Wszystkie lokalizacje Fronius w Austrii dysponują certyfikowanym systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną zdrowia, który jest zgodny z ISO 45001. Wynikają z tego wysokie standardy zapobiegania wypadkom przy pracy, a także badań i porad medycznych.

Odpowiedzialność społeczna nie tylko na terenie firmy: tworząc systemy spawania, myślimy zawsze o zdrowiu i bezpieczeństwie użytkowników. Nasze standardy są znacznie surowsze niż przepisy ustawowe. Ponadto wspieramy przykładowo lokalne placówki edukacyjne i inicjatywy społeczne na całym świecie.

Odpowiedzialność ekologiczna

Naszym głównym celem jest to, aby wytwarzać systemy spawania bardziej ekologicznie. Cel ten realizujemy na różnych poziomach:

Odnawialne źródła energii: dużą część prądu zużywanego podczas wytwarzania naszych systemów spawania uzyskujemy z odnawialnych źródeł energii: z własnych instalacji PV, które są stale rozbudowywane, a także z kupowanego przez nas ekologicznego prądu. Zakupiony przez nas prąd musi spełniać surowe kryteria „Standardu CMS dla odnawialnych źródeł energii” opublikowane przez TÜV Süd. W austriackich zakładach Fronius aż 88% zużywanej energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Oprócz przejścia na odnawialne źródła energii równie istotnym składnikiem naszej strategii zrównoważonego rozwoju jest wzrost efektywności energetycznej, czyli oszczędzanie energii.

Zagospodarowanie odpadów: Fronius od lat opowiada się za odpowiedzialnym korzystaniem z surowców: przy segregacji odpadów rozróżniamy aż 50 ich rodzajów; 89% naszych odpadów stanowi surowce wtórne, tylko 11% jest spalanych.

Flota pojazdów i podróże służbowe: Od 2021 r. połowa naszej firmowej floty pojazdów jest wyposażona w napędy alternatywne. Oznacza to, że posiadamy pojazdy elektryczne, hybrydowe i wodorowe. Dokonując nowych zakupów, decydujemy się praktycznie w 100% na napędy elektryczne i hybrydowe plug-in. Po pandemii koronawirusa część podróży służbowych została zastąpiona spotkaniami w przestrzeni cyfrowej, a te podróże służbowe, które muszą się odbywać, są organizowane w jak największym stopniu z wykorzystaniem środków transportu publicznego.

Rozwój produktów: Sustainability by Design

To, w jaki sposób są produkowane systemy spawania, to tylko jedna strona medalu. Co najmniej tak samo ważne jest, na ile systemy spawania i powiązane z nimi procesy spawania są zgodne z ideami zrównoważonego rozwoju w codziennej praktyce. Większość systemów spawania Fronius od dawna spełnia wymagania europejskiego rozporządzenia w sprawie ekoprojektu (UE) 2019/1784 z 1 października 2019 r., chociaż większość jego zapisów dotyczących energii zacznie obowiązywać dopiero 1 stycznia 2023 r.

Spełnienie wymagań przepisów ustawowych nie wystarczy: nasi projektanci stale intensywnie myślą nad tym, jak jeszcze bardziej zoptymalizować systemy spawania. Od niedawna, w ramach programu badawczo-rozwojowego „Sustainability by Design”, systematycznie dążymy do tego, aby każdy projekt systemu spawania był od początku podporządkowany kwestiom ochrony środowiska. Dotyczy to przede wszystkim długiej żywotności, możliwości naprawy i zdatności do recyklingu.

Czy ciekawi Cię, co jeszcze dzieje się nowego w temacie spawania i zrównoważonego rozwoju? Pozostań z nami. Ten artykuł jest pierwszym z serii, w której będziemy omawiać najróżniejsze kwestie zrównoważonego rozwoju w związku z procesami i systemami spawania.

Więcej na ten temat już wkrótce na blogu!

Może Ci się też spodobać

Brak komentarzy

    Napisz komentarz


    The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.