Perfect Welding Blog
Sustainable Welding & Awareness

Spawanie i zrównoważony rozwój — czy to da się pogodzić?

Nachhaltigkeit

Zrównoważony rozwój i świadome obchodzenie się z zasobami i energią nabierają obecnie dużego znaczenia w produkcji — nie tylko ze względu na nowe przepisy energetyczne i dyrektywy w sprawie ekoprojektu, ale także rentowność i bilans środowiskowy przedsiębiorstw. Jako centralny aspekt wielu procesów produkcyjnych trend ten przyjmuje się także w spawalnictwie. Na co jednak należy uważać? Jakie kryteria mają znaczenie przy wyborze systemu spawania najlepszego pod względem ekologicznym? I od czego zależy, czy procesy spawania ogólnie są ekologiczne?

Na podstawie jakich czynników można ocenić oddziaływanie systemu spawania na środowisko? System spawania musi odznaczać się następującymi czterema właściwościami, aby mógł zostać nazwany ekologicznym:

Długa żywotność

Samochód, telefon komórkowy czy właśnie system spawania: produkcja każdego produktu pochłania zasoby naturalne — w tym surowce takie jak stal, produkty ropopochodne, tworzywa sztuczne i energię. Dlatego: im dłuższa żywotność, tym rzadziej urządzenie musi być wymieniane — i tym bardziej jest ekologiczne. Chcąc zbadać niezawodność i wytrzymałość systemów spawania także w trudnych warunkach pracy, Fronius poddaje swoje nowe konstrukcje aż ośmiu różnym testom wytrzymałościowym. Wewnętrzne standardy są przy tym znacznie wyższe od wartości granicznych wymaganych przepisami.

Duży wpływ na żywotność układów elektronicznych mocy w urządzeniach Fronius ma aktywne chłodzenie: systemy spawania wyposażone w aktywne chłodzenie znacznie dłużej zachowują sprawność niż te z pasywnym chłodzeniem.

Możliwość naprawy

Z kwestią żywotności ściśle związana jest możliwość naprawy. Dyrektywa w sprawie ekoprojektu określa standardowe wymogi dotyczące projektowania przyjaznych dla środowiska systemów spawania. Fronius już stosuje tę dyrektywę, a także dba o to, aby wszystkie urządzenia można było otwierać i naprawiać za pomocą zwykłych narzędzi. Do tego dochodzi koncepcja serwisowania, która przewiduje łatwość wymiany poszczególnych elementów.

Nasza globalna sieć obejmująca 34 spółki zależne, centra napraw, autoryzowane serwisy i przedstawicieli w ponad 60 krajach gwarantuje szybką naprawę, fachowe przeglądy i poprawną kalibrację.

Pracownicy międzynarodowego centrum napraw w Steinhaus w Austrii stale tropią przyczyny usterek. Najstarszy dotychczas system spawania, który udało się całkowicie naprawić, miał ponad 42 lata — był to Fronius Primus 200 z 1978 r.

Zdatność do recyklingu

Recykling zaczyna się już podczas projektowania systemu spawania: podczas wyboru materiałów myśli się o przyszłej utylizacji. Wszędzie tam, gdzie nie przynosi to uszczerbku na jakości, w produkcji stosuje się surowce wtórne. Generalnie jednak naprawa ma pierwszeństwo przed recyklingiem.

Wielofunkcyjność

Systemy spawania z możliwością obsługi wielu metod spawania mogą uchodzić za wzór oszczędności: jeśli jedno urządzenie jest w stanie realizować wszystkie procesy spawania — od TIG przez ręczne spawanie łukowe aż po spawanie metodą MIG/MAG — nie są potrzebne żadne inny systemy spawania. Dlatego systemy spawania Multiprocess — takie jak najnowszy Fronius iWave Multiprozess PRO — przyczyniają się do oszczędzania zasobów. W przypadku systemów z możliwością obsługi wielu metod spawania należy jednak uważać, aby wszystkie procesy spawania można było stosować bez ograniczeń na równie wysokim poziomie.

Od czego zależy, czy procesy spawania są ekologiczne?

Spawanie za pomocą systemu odznaczającego się długą żywotnością, możliwością naprawy i zdatnością do recyklingu zdecydowanie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju. Ale to oczywiście nie wszystko. Zasadniczo podczas spawania chodzi zawsze o wynik: uzyskanie jak najbardziej idealnej spoiny minimalnym nakładem czasu, energii i materiałów. Spawanie łukowe — jak każdy proces przemysłowy — ma określony ślad ekologiczny. Chodzi o to, aby był on jak najmniejszy.

Technologia inwerterowa: sposób na zmniejszenie zużycia energii

Fronius był pierwszą firmą na świecie, która montowała w swoich systemach spawania inwertery tranzystorowe i systematycznie rozwija tę technologię. Pozwoliło to na obniżenie zużycia energii o jedną trzecią i zużycia materiałów o około 80% ze względu na to, że systemy te są mniejsze i lżejsze. Ponadto są one łatwiejsze do przenoszenia z miejsca na miejsce, co ułatwia zmianę miejsca pracy.

Prędkość procesu ma znaczenie

Systemy spawania Fronius projektowane są tak, aby spawały jak najszybciej z wysoką jakością. Pozwala to oszczędzać czas, pieniądze i surowce. Im więcej prac można wykonać jednym systemem spawania, tym mniej nowych urządzeń firma musi kupować. Niekiedy w ten sposób można zaoszczędzić na całych celach spawalniczych.

Cyfrowe zarządzanie danymi — wiedzieć, co się dzieje

Im więcej wie się o danym procesie spawania, tym bardziej efektywnie i ekologicznie można go konfigurować — zwłaszcza pod względem wydajności, zużycia materiałów i czasu trwania. Cyfrowa dokumentacja i analiza parametrów spawania, np. w programie Fronius WeldCube, ułatwia optymalizację systemów spawania z naciskiem na oszczędność zasobów.

Unikanie odprysków spawalniczych

Odpryski podczas spawania oznaczają marnowanie spoiwa i energii. Ponadto pociąga to za sobą konieczność czasochłonnych poprawek i przysparza dodatkowych kosztów. Aby odprysków było jak najmniej, należy przestrzegać pewnych reguł: przede wszystkim ważna jest poprawna obsługa i wybór optymalnych ustawień w źródle energii. Także porządne przygotowanie materiałów ma korzystny wpływ na ostateczny efekt. Bardzo dobre rezultaty można osiągnąć, stosując specjalne niskoodpryskowe procesy spawania — zmniejszają one ilość odprysków nawet o 75%.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Naprawdę w duchu zrównoważonego rozwoju są te procesy spawania, które zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i wysoki poziom ochrony zdrowia podczas pracy. Największe znaczenie ma ochrona przed dymem spawalniczym, promieniowaniem ultrafioletowym i oślepianiem, a także wysoką temperaturą i płomieniami. Równie istotne jest podporządkowanie formy uchwytów spawalniczych wymogom ergonomii, ponieważ chroni to spawacza przed wadami postawy i przeciwdziała zmęczeniu.

Ochronę przed trującymi gazami zapewniają przykładowo przenośne oczyszczacze powietrza, palniki z odciągiem oraz przyłbice z nawiewem. Przyłbice spawalnicze chronią oczy przed oślepieniem, a także przed promieniowaniem ultrafioletowym i wysoką temperaturą. Ponadto porządna i funkcjonalna odzież ochronna spawacza, włącznie z obuwiem ochronnym i rękawicami, chroni przed wysokimi temperaturami i odpryskami spawalniczymi.

I jeszcze jedna wskazówka:

Kupując spoiwo, warto pytać o udział surowców wtórnych. Dlaczego? Do produkcji stali z wysoką zawartością surowców wtórnych zużywa się nawet pięć razy mniej zasobów niż przy jej wytwarzaniu z rudy z nowego wydobycia.

Zaglądaj tutaj, ponieważ wkrótce opublikujemy dalsze artykuły z serii „Zrównoważony rozwój a spawanie”!

Dalsze informacje:

Zrównoważone spawanie w praktyce

Fronius a zrównoważony rozwój: jakie działania podejmujemy?

Może Ci się też spodobać

Brak komentarzy

    Napisz komentarz