Perfect Welding Blog
Sustainable Welding & Awareness

Udržitelnost ve společnosti Fronius: Co podnikáme?

Nachhaltigkeit

Změna klimatu, nedostatek surovin a sociální nespravedlnost nám v podstatě dávají jen dvě možnosti. První: Neděláme vůbec nic a pasivně přihlížíme, co se s námi stane. Druhá: Využíváme šance a aktivně jednáme v rámci svých možností. Ve společnosti Fronius jsme se rozhodli pro druhou alternativu: Tedy pracovat na tom, aby naše svařovací zdroje, jejich výroba i samotné svařovací procesy byly tak udržitelné, jak jen je to možné. Jak to funguje v praxi a kdo z toho má prospěch, se dozvíte v tomto příspěvku na blogu.

Když se společnosti Fronius hovoříme o udržitelnosti, jde na jedné straně o co nejšetrnější využívání našich přírodních zdrojů, aby i budoucí generace našly nedotčené životní prostředí s vysokou kvalitou života. Pro nás však udržitelnost přesahuje rámec pouhé ochrany životního prostředí a zachování zdrojů. Zahrnuje také naše mezilidské vztahy: Například to, jak regulujeme soužití nebo jak spravedlivě jsou rozdělovány šance na postup. A samozřejmě také souvisí s odpovědným hospodařením.

Jak ve společnosti Fronius definujeme udržitelnost v ekonomickém, sociálním a ekologickém smyslu, jaké cíle si klademe a jak to vše uplatňujeme v každodenním životě, si přečtěte v naší zprávě o udržitelnosti s názvem Earth Mission.

Jsme přesvědčeni, že udržitelné výrobky mohou vznikat pouze v podniku, kde je myšlenka udržitelnosti pevně zakotvena ve všech oblastech. Proto jsme se rozhodli zavést systém řízení společenské odpovědnosti firem (CSR). V roce 2021 byl tento systém certifikován externí auditorskou společností podle ONR 192500 (s orientací na ISO 26000).

Co znamená udržitelnost v obchodní jednotce Perfect Welding společnosti Fronius?

Odpovědné hospodaření

Pouze výkonný a silný podnik dokáže být trvale úspěšný a přežije i v krizových situacích. Obchodní jednotka Perfect Welding patří k nejziskovějším v podniku. Hospodářská síla vytváří spolehlivost, stabilitu a jistotu pracovních míst: To je výhodné jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance a majitele.

Kvalita pro udržitelný úspěch: Nevyrábíme žádné jednorázové výrobky: Svařovací zdroje vysoké kvality šetří životní prostředí a jsou základem našeho hospodářského úspěchu. Abychom tuto kvalitu zajistili, spoléháme už téměř 30 let na systém řízení kvality, certifikovaný podle normy ISO 9001 a neustále jej optimalizujeme.

Nadšení pro nové věci: S naším nadšením pro inovace a know-how vyvíjíme udržitelné svařovací zdroje, které se vyznačují dlouhou životností, opravitelností a recyklovatelností. Tyto přístroje nejen chrání životní prostředí, ale přinášejí také přímé výhody našim zákazníkům.

Za hranicemi podniku: Udržitelné hospodaření nekončí ve vlastním podniku: Noví dodavatelé procházejí komplexním procesem hodnocení, v rámci kterého musí také zveřejnit výsledky v oblasti udržitelnosti. Více než 95 % smluvních partnerů se nachází v Evropě, takže odpadají dlouhé dopravní cesty.

Sociální odpovědnost

Udržitelnost v podniku může existovat pouze v souladu se všemi lidmi, na které má naše činnost dopad.

Nejlepší možné pracovní podmínky: Sociální odpovědnost začíná ve firmě. Modely pracovní doby zaměřené na cílové skupiny, možnosti péče o děti a firemní benefity, jako je příspěvek na stravování v podnikových restauracích, jsou navrženy tak, aby našim zaměstnancům nabízely příjemné pracovní prostředí. Klíčové jsou také možnosti profesního rozvoje: Za tímto účelem jsme zahájili vlastní vzdělávací program.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví: Všechny rakouské závody Fronius jsou certifikovány podle systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001. Z toho vyplývají vysoké standardy pro prevenci pracovních úrazů, ale také lékařské prohlídky a konzultace.

Sociální odpovědnost přesahuje rámec společnosti Fronius: Svařovací systémy vždy vyvíjíme s ohledem na bezpečnost a zdraví uživatelů. Naše normy jsou často mnohem přísnější než zákonné požadavky. Kromě toho podporujeme například vzdělávací instituce a sociální iniciativy na místní úrovni po celém světě.

Ekologická odpovědnost

Naším hlavním cílem je vyrábět svařovací zdroje šetrněji k životnímu prostředí. Přitom pracujeme na nejrůznějších úrovních:

Obnovitelné energie: Velkou část elektrické energie pro výrobu svařovacích zdrojů získáváme z obnovitelných zdrojů: z vlastních fotovoltaických systémů, které se neustále rozšiřují, a z nakupované zelené elektřiny. Ta splňuje přísné požadavky normy „CMS Standard Generation EE“ společnosti TÜV Süd pro obnovitelné zdroje energie. V rakouských závodech Fronius pochází již 88 % potřebné energie z udržitelných zdrojů. Kromě přechodu na obnovitelné energie je důležitou součástí naší strategie udržitelnosti také zvyšování energetické účinnosti, tedy úspora energie.

Nakládání s odpady a recyklace: Společnost Fronius se vždy hlásila k odpovědnému využívání surovin: Při sběru odpadu rozlišujeme 50 různých druhů odpadu: 89 % našeho odpadu se recykluje, pouze 11 % se spaluje.

Vozový park a služební cesty: Od roku 2021 provozujeme polovinu našeho firemního vozového parku s alternativními pohony, tj. s elektrickými, hybridními a vodíkovými vozidly. Pokud jde o nové akvizice, spoléháme prakticky stoprocentně na elektrické a plug-in hybridní pohony. Po koronavirové pandemii se část služebních cest přesunula do digitálního prostoru a ke služebním cestám se více využívá veřejná doprava.

Vývoj výrobků: Sustainability by Design

To, jak se svařovací zdroje vyrábějí, je jen jedna strana mince. Přinejmenším stejně důležité je to, jak udržitelné jsou svařovací zdroje a s nimi spojené svařovací procesy v každodenní praxi. Většina svařovacích systémů od společnosti Fronius již dlouho dodržuje evropské nařízení o ekodesignu (EU) 2019/1784 ze dne 1. října 2019. A to i přesto, že většina předpisů týkajících se energetiky bude platit až od 1. ledna 2023.

Splnění zákonných požadavků však nestačí: Naši vývojáři vždy intenzivně přemýšlejí, jak optimalizovat svařovací systémy až na hranici možností. V poslední době v rámci programu výzkumu a vývoje „Sustainability by Design“ systematicky sledujeme cíl navrhovat svařovací zdroje tak, aby byly od počátku šetrné k životnímu prostředí. To platí zejména z hlediska dlouhé životnosti, opravitelnosti a recyklovatelnosti.

Zajímá vás, co je ještě nového v oblasti svařování a udržitelnosti? Pak zůstaňte naladěni, protože tento článek je začátkem seriálu, který se bude zabývat širokou škálou témat udržitelnosti souvisejících se svařovacími procesy a zdroji.

Více se o tom brzy dočtete v tomto blogu!

Mohlo by se vám také líbit

Žádné komentáře

    Napište komentář


    The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.