Perfect Welding Blog
Sustainable Welding & Awareness

Když se světlo stane nebezpečím

Svařování je vzrušující a náročná práce. Kromě manuální zručnosti potřebují svářeči rozsáhlé znalosti ohledně výběru správných přídavných materiálů, parametrů svařování, upínacích zařízení a pořadí svarů. Tato náročná a dobře placená profese je nejen zajímavá a rozmanitá, ale přináší také rizika – zejména pokud se při ručním svařování dostatečně nechráníte.

Pozor na záření oblouku!

Při obloukovém svařování se vzduch mezi elektrodou a svařencem ionizuje elektrickým napětím. Vzniká plazma. Je horké několik tisíc stupňů a vyzařuje záření o různých vlnových délkách. Kromě viditelného světla vzniká i nebezpečné infračervené a ultrafialové záření.

Viditelné světlo

Vede k oslnění očí. V elektromagnetickém spektru se nachází v rozmezí vlnových délek 400 až 750 nm.

Infračervené záření

Je v rozmezí vlnových délek 750 až 1 000 nm a je vnímáno jako tepelné záření. Pokud infračervené paprsky působí na pokožku delší dobu, hrozí riziko popálení. Může dojít i k poškození očí. Krátkovlnné infračervené záření může způsobit zakalení oční čočky (žárový šedý zákal), dlouhovlnné záření může spálit rohovku.

Ultrafialové záření

UV záření je pro člověka neviditelné. Malé množství je zapotřebí pro tvorbu vitaminu D, příliš vysoké dávky jsou škodlivé. Při svařování způsobuje „nablýskání“ v očích a zánět spojivek. Pokud nejsou místa na kůži chráněná, krátkodobé vysoké dávky způsobí spáleniny. Dlouhodobé vysoké dávky mohou vést k rakovině kůže a šedému zákalu.

UV záření se dělí do tří kategorií podle vlnové délky:

  • UVA záření (320–380 nm) proniká hluboko do kůže. Způsobuje opálení a stárnutí pokožky.
  • UVB záření (280–320 nm) proniká do horních vrstev kůže. Způsobuje spálení a je vysocekarcinogenní.
  • Záření UVC (100–280 nm) má kratší vlny a je energeticky účinnější než záření UVA a UVB. Přirozené UVC paprsky vycházející ze slunce jsou z velké části pohlcovány zemskou atmosférou. Nedosahují zemského povrchu, a proto jsou pro člověka neškodné. Uměle vytvořené – například při svařování – mohou způsobit spálení a nádory kůže.

Jak se úspěšně chránit před UV/IR zářením

Aby byla ochrana účinná, musí být před obloukovým zářením chráněno celé tělo. Hlavní zásada bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zní: „Nebezpečí je třeba odstranit u zdroje.“ Pokud to nestačí nebo to není vůbec možné, nabízí orientaci princip STOP. Popisuje pořadí důležitosti jednotlivých ochranných opatření, tzv. hierarchii opatření. Jedná se o jeden z nejdůležitějších pilířů současné legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Osobní opatření, jako je použití osobních ochranných prostředků (OOP), jsou vždy až poslední možností.

Náhradní opatření

Volba jiného svařovacího procesu

Ve zvláštních případech lze obloukové svařování nahradit jinými postupy, které oblouk nepoužívají nebo jej zakrývají.

Technická opatření

Odstínění nebezpečí

Nejlépe se oblouk odstíní při automatizovaném svařování ve svařovacích buňkách. Tato zařízení jsou vybavena kryty, které udržují 100 % obloukového záření mimo dosah svářečů.

Osoby, které se nacházejí v blízkosti svařovacích prací, musejí být samozřejmě také chráněné před odrazem a oslněním. Proto je třeba každé svářečské pracoviště vybavit ochranou zraku, například červenými lamelovými bezpečnostními závěsy. Takové závěsy do značné míry pohlcují záření a v závislosti na stupni zabarvení umožňují i vizuální kontakt.

Fronius Robotic Welding Cell s kompletním krytem a odsáváním svařovacích zplodin

Co si možná ne každý uvědomuje je to, že stěny svářečských pracovišť by neměly být světlé barvy nebo lesklé. Bílé stěny silně odrážejí obloukové záření, a jsou proto zcela nevhodné.

Organizační opatření

Omezení vlivu nebezpečí

Vzhledem k tomu, že lidské oko ohrožují i krátké doby hoření oblouku, nemá rychlejší svařování kvůli ochraně očí prakticky žádný smysl. Nicméně zkracuje dobu expozice svařovacím zplodinám, a tím snižuje zdravotní riziko svářečů.

Osobní opatření

Použití osobních ochranných prostředků

Kromě kompletního odstínění oblouku (např. prostřednictvím kobotických svařovacích buněk) jsou nejvhodnějším opatřením pro efektivní ochranu před obloukovým zářením. Osobní ochranné prostředky proti UV/IR záření obvykle tvoří svářečská kukla, ochranné brýle, ochranný oděv a ochranné rukavice.

Svářečská kukla

Chrání oči před škodlivým zářením a zabraňuje očním onemocněním, jako je šedý zákal nebo zánět spojivek. Dodává se v různých provedeních, která chrání nejen obličej, ale i hlavu a krk. V závislosti na typu svařování a požadavcích na ochranu jsou na trhu různé svářečské kukly.

Pasivní svářečská kukla má pevně instalovaný ochranný filtr, který chrání před zářením. Zatmavení není nastavitelné a uživatelé musí kuklu před a po svařování nadzdvihnout.

Automatická svářečská kukla se vyznačuje automatickým zatmavovacím systémem, který při zahájení svařování aktivuje ochranný filtr a chrání tak před oslněním. Zatmavení probíhá ve zlomcích sekundy a zpravidla je plynule nastavitelné.

Některé z těchto vysoce kvalitních kukel používají speciální UV/IR filtry, které díky speciálním technologiím blokují veškeré škodlivé záření a zároveň v nejlepší možné míře propouštějí neškodné viditelné světlo. Výsledkem je velmi detailní reprodukce barev, která umožňuje rozpoznat i proces tavení a pomáhá tak dosáhnout nejvyšší možné kvality svařování!

Inovativní kukly nejnovější generace jsou vybavené technologií Bluetooth®. Reagují bezprostředně před zapálením oblouku – na pokyn svařovacího zdroje.

Text k obrázku: Automatická svářečská kukla Fronius Vizor Connect s technologií Bluetooth®

Svářečské kukly celkově poskytují důležitou ochranu před oslněním, zářením a odletujícími jiskrami.

Ochranné brýle

Mají speciální skla, která chrání před intenzivním zářením i oslněním. Dodávají se v různých stupních ochrany, příslušný stupeň je uvedený na skle. Některé brýle mají boční ochranu, která zabraňuje vniknutí jisker a svařovacích rozstřiků.

Ochranný oděv a ochranné rukavice

Pro dostatečnou ochranu lidské pokožky před svařovacími rozstřiky a UV zářením jsou pro svářeče nezbytností! K dostání jsou v různých provedeních – zhotovené z lehkých funkčních látek až po vysoce kvalitní bundy a rukavice z kůže. Rozsáhlou nabídku doplňují čepice, šátky, masky, svářečské rukávníky a zástěry.

Text k obrázku: Ochranný oděv a kukla od společnosti Fronius

Kromě obloukového záření přináší svařování ještě další rizika, před kterými je třeba se chránit. Která to jsou? Podívejte se na naše webové stránky a informujte se. A pokud se chcete z dlouholetého profesního života svářečského technologa a aplikačního technika dozvědět, jaké nehody se staly kvůli nedostatečné ochraně a jak se v průběhu let změnila problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přečtěte si také tento rozhovor.

Mohlo by se vám také líbit

Žádné komentáře

    Napište komentář


    The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.