Perfect Welding Blog
Příspěvky z kategorie

Sustainable Welding & Awareness

Sustainable Welding & Awareness

Když se světlo stane nebezpečím

Svařování je vzrušující a náročná práce. Kromě manuální zručnosti potřebují svářeči rozsáhlé znalosti ohledně výběru správných přídavných materiálů, parametrů svařování, upínacích zařízení a pořadí svarů. Tato náročná a dobře placená profese je nejen zajímavá a rozmanitá, ale přináší také rizika – zejména pokud se při ručním svařování dostatečně nechráníte. Pozor na záření oblouku! Při obloukovém svařování se vzduch mezi elektrodou a svařencem ionizuje elektrickým napětím. Vzniká plazma. Je horké několik tisíc stupňů a vyzařuje záření o různých vlnových délkách. Kromě…

Číst dále

Sustainable Welding & Awareness

Svařování s následky: K čemu dochází bez dostatečné ochrany

Schweißschutz

Hasič hasící požár bez helmy? Chirurg provádějící kritickou operaci bez sterilního ochranného oděvu? Těžko představitelné. V těchto situacích je bezpečnost nejdůležitější – a totéž platí pro svářeče a ženy svářečky: Pracují v profesi, která s sebou nese riziko pro jejich zdraví. O to důležitější je dbát na odpovídající ochranu. Pokud to neuděláte – jako v případě svářecího technologa a aplikačního technika Tobiase Riedera – může dojít i k hospitalizaci. V rozhovoru nám prozradil, jak takovým následkům dnes předchází, proč bylo…

Číst dále

Sustainable Welding & Awareness

Svařování a udržitelnost – jak to jde dohromady?

Nachhaltigkeit

Udržitelné jednání a uvědomělé zacházení s přírodními zdroji a energií se ve výrobě stává čím dál důležitějším, a to nejen s ohledem na nové energetické zákony a směrnice o ekodesignu, ale také s ohledem na hospodárnost a ekologickou bilanci podniku. Jako zásadní součást mnoha výrobních procesů se tento trend prosazuje také ve svařovací technice. Na co je však třeba dávat pozor? Jaká kritéria hrají roli při výběru co nejudržitelnějšího svařovacího zdroje? A díky čemu jsou svařovací procesy celkově udržitelnější?…

Číst dále

Sustainable Welding & Awareness

Udržitelnost ve společnosti Fronius: Co podnikáme?

Nachhaltigkeit

Změna klimatu, nedostatek surovin a sociální nespravedlnost nám v podstatě dávají jen dvě možnosti. První: Neděláme vůbec nic a pasivně přihlížíme, co se s námi stane. Druhá: Využíváme šance a aktivně jednáme v rámci svých možností. Ve společnosti Fronius jsme se rozhodli pro druhou alternativu: Tedy pracovat na tom, aby naše svařovací zdroje, jejich výroba i samotné svařovací procesy byly tak udržitelné, jak jen je to možné. Jak to funguje v praxi a kdo z toho má prospěch, se dozvíte…

Číst dále

Sustainable Welding & Awareness Welding Knowhow

Udržitelné svařování v praxi

Naše životní prostředí můžeme zatěžovat jen do určité míry. Proto je enormně důležité jednat udržitelně a se zdroji a energií zacházet uvědoměle. Udržitelné svařování hraje stále důležitější roli také v průmyslové výrobě. Rozhodující jsou přitom následující faktory: správný svařovací proces a vyšší rychlost svařování spojená s menším množstvím dokončovacích prací. Jak udržitelné svařování funguje? Z hlediska udržitelné výroby má velký význam využití moderní a výkonné svařovací techniky. Čím všestrannější a z hlediska procesů bezpečnější je svařovací systém, tím efektivnější jsou výrobní procesy. Díky vhodné technice mohou uživatelé zvýšit…

Číst dále