Perfect Welding Blog
Welding Knowhow

Osm tipů proti stárnutí vašeho svařovacího zdroje

Jedna věc předem: Pokud pracujete s kvalitním svařovacím zdrojem, jehož součásti se snadno udržují a opravují, budete s ním svařovat déle. Ale i životnost vysoce sofistikované nejmodernější technologie lze několika jednoduchými kroky prodloužit. Ukážeme vám osm praktických opatření, jak s minimálním úsilím prodloužit provozní dobu svařovacího zdroje.

Nic netrvá věčně – a v určitém okamžiku se naplní čas i toho nejrobustnějšího průmyslového svařovacího zdroje. Svařovací zdroje jsou také jen „přístroje“ – a čím opatrněji s nimi zacházíte, tím déle zůstávají funkční. Zatím je vše jasné. Co však můžete udělat, aby vám svařovací zdroj sloužil co nejdéle?

1) Pravidelně kontrolujte spotřební díly

Důležitými spotřebními díly svařovacího zdroje MIG/MAG jsou kontaktní špička („proudová tryska“), duše hadice a plynová hubice. Dobré svařovací systémy pro průmyslové použití jsou standardně navrženy tak, aby jim poškozené spotřební díly nemohly ublížit. Dříve než dojde k poškození přístroje, se přístroj nebo příslušná funkce automaticky vypnou. Zobrazí se chybové hlášení.

Ti, kdo sází na levné přístroje, by se na ně však neměli spoléhat stoprocentně: Poškození může nastat například tehdy, když podavač drátu už nefunguje správně kvůli ucpané kontaktní špičce a slabý motor se proto zahřívá a rychleji opotřebovává. Nebo když svařovací drát prostupuje porušeným bovdenem a poškozuje vedení s chladicí vodou, nebo dokonce procházející napájecí kabely.

Obecně platí: Čím častěji kontrolujete stav spotřebních dílů, tím méně je neplánovaných prostojů – a tím lepší je to i pro užitečnou životnost vašeho svařovacího zdroje. Co můžete udělat pro prodloužení životnosti spotřebních dílů, zjistíte v příspěvku Spotřební díly při svařování MIG/MAG: Čtyři efektivní opatření pro úspory u kontaktních špiček a plynových hubic.

Obrázek: Čím častěji kontrolujete stav spotřebních dílů, tím lepší je to pro životnost vašeho svařovacího zdroje.

2) Kontrolujte hladinu chladicího média

Výkonné svařovací zdroje MIG/MAG a TIG jsou obvykle chlazené kapalinou. Svářeči by měli zvyknout pravidelně kontrolovat hladinu chladicího média ve svých přístrojích – a doplnit chladicí médium ještě před dosažením minimálního stavu. To je důležité ze dvou důvodů:

Na jedné straně to zabraňuje prostojům, protože nebudete muset doplňovat chladicí médium právě ve chvíli, kdy se vám bude přerušení práce hodit ze všeho nejméně – například během noční směny. Na druhou stranu, pokud jste připraveni, máte správné chladicí médium vždy po ruce.

3) Žádná voda, žádná cola: Používejte správné chladicí médium

Vhodné chladicí médium je rozhodující pro životnost chladicího systému svařovacího zdroje. V zásadě by se měla používat pouze chladicí média doporučená výrobcem. Je lepší se zdržet improvizace s pochybnými „alternativami“, které se v některých případech pohybují od demineralizované vody až po colu.

Ale proč nesprávné chladicí médium zkracuje životnost svařovacího zdroje – a proč může právě čistá voda způsobit nějaké škody?

Chladicí voda obecně: V zásadě byste se měli vyhnout jakémukoli druhu vody jako chladicímu médiu, protože částice, soli a molekuly hornin obsažené ve vodě vedou v dlouhodobém horizontu ke korozi potrubí a uzávěrů.

Vápenatá voda z vodovodu – kondenzovaná voda: Použití vody nad určitý stupeň tvrdosti způsobuje, že potrubí, kterým proudí ohřátá chladicí voda, pomalu zarůstá usazeninami vápna, resp. uhličitanu vápenatého. U svařovacích zdrojů má zvyšující se „kalcifikace“ potrubí negativní vliv na cirkulaci chladicí vody a tím i na chlazení.

Tvorba řas: Při použití vody z vodovodu se v zásobníku nakonec mohou tvořit i řasy. Tvorba řas je obvykle patrná podle mazlavého filmu, který v průběhu času roste na dně a stěnách zásobníku. V chladicím okruhu mohou tyto usazeniny mimo jiné poškodit čerpadlo chladicího systému.  

Dobrá chladicí média pro svařovací zdroje se vyznačují následujícími vlastnostmi:

  • Ochrana před korozí
  • Nehořlavost
  • Odolnost vůči mrazu (ve střední Evropě minimálně do -10 stupňů)
  • Ekologická likvidace
Obrázek: Použití vhodných chladicích médií má rozhodující vliv na životnost svařovacích zdrojů chlazených kapalinou.

4) Kontrolujte funkci čerpadla

Čerpadlo chladicího média je ústředním prvkem každého chladicího systému, který pracuje s kapalinou. Proto má smysl pravidelně kontrolovat funkčnost čerpadla chladicího média. Vadný chladicí okruh nebo špatně fungující čerpadlo mohou významně ovlivnit životnost svařovacích zdrojů – zejména proto, že neodváděné teplo ohrožuje celý systém.

Funkci chladicího okruhu svařovacího zdroje lze snadno zkontrolovat tak, že se podíváte, zda čerpadlo pracuje a generuje dostatečný zpětný tok. Za tímto účelem odpojte zpětné potrubí a nechte vodu 1 minutu téct do kbelíku. Pokud je v kbelíku alespoň 1,5 litru, systém je funkční. Současně byste měli zjistit, zda je k dispozici dostatečné množství chladicího média – zejména proto, že provoz čerpadla na sucho obvykle znamená jeho konec.

5) Provádějte rychlou kontrolu ventilátoru

Stejně jako téměř všechna zařízení se zabudovanými elektronickými komponentami tak i svařovací zdroje vyžadují dobře fungující ventilaci. Při zanedbání hrozí, že se elektronické součásti, jako jsou tištěné spoje nebo ovládací prvky, přehřejí a stanou se nepoužitelnými. Obzvláště zákeřné jsou drobné poruchy ventilátoru, které zůstávají po dlouhou dobu bez povšimnutí.

U mnoha přístrojů ventilátor standardně běží ještě nějakou dobu po vypnutí, aby se z přístroje odstranilo zbývající teplo – a někdy i zbývající elektřina. Jednoduchou kontrolou lze po vypnutí rychle zjistit, zda ventilátor plní svůj úkol: Buď uslyšíte zvuk ventilátoru, nebo se podíváte, zda se jeho součásti pohybují.

6) Profukujte a zbavte svařovací zdroj prachu

Přebytek prachu může trvale negativně ovlivnit funkčnost mechanických a elektronických součástí ve svařovacím zdroji – a tím se projevit na životnosti celého systému.

Vhodným nástrojem v boji proti prachu je stlačený vzduch: Ve většině případů stačí v pravidelných intervalech odstraňovat prach z chladicích žeber svařovacího zdroje pomocí vzduchu z kompresoru – pro zajištění nepřetržitého větrání.

Alespoň jednou ročně by měli svařovací zdroj otevřít specialisté s odpovídající způsobilostí, například firemní elektrikáři, a profouknout také vnitřní prostory. Zejména u „filigránových“ součástí, jako jsou tištěné spoje, se doporučuje postupovat velmi opatrně: Proud stlačeného vzduchu by nikdy neměl směřovat na citlivé části z bezprostřední blízkosti.

Obrázek: Příliš mnoho prachu může trvale negativně ovlivnit funkčnost mechanických a elektronických součástí ve svařovacím zdroji, proto by se měly vnitřní prostory pravidelně profukovat.

7) Buďte na svařovací zdroj hodní – i když ho právě nepotřebujete

Dobré průmyslové svařovací zdroje jsou sice velmi robustní, ale i u nich byste měli zvážit několik zásadních bodů, pokud je nebudete delší dobu používat:

Vyvarujte se příliš prašného prostředí: Jak už bylo uvedeno výše, nadměrný prach vašemu svařovacímu zdroji nijak neprospívá – ani když je delší dobu mimo provoz.

Vyvarujte se vlhkosti: Svařovací zdroj neskladujte ve vlhkých místnostech ani ve vlhkém prostředí. Může dojít ke korozi, která poškodí některé součásti, např. podvozek nebo části krytu, a přístroj rychleji zestárne.

Vytáhněte zástrčku: Pokud svařovací zdroj nepoužíváte, odpojte ho od elektrické sítě. Svařovací zdroj spotřebovává energii i v pohotovostním režimu. Zástrčku byste měli vytáhnout zejména proto, abyste předešli poškození elektroniky v důsledku přepětí způsobeného možnými zásahy blesku.

8) Používejte údržbové balíčky od výrobce

Čím dokonaleji svůj svařovací zdroj znáte, tím lépe: Přečtěte si návod k obsluze a řiďte se doporučeními výrobce. Často se zde dozvíte věci, které jste o svém svařovacím zdroji ještě nevěděli.

Výrobci dobrých značek, kteří se zaměřují na kvalitu, mají často sami zájem na tom, aby jejich přístroje zůstaly použitelné co nejdéle. Nejpohodlnějším způsobem, jak prodloužit životnost svařovacího zdroje, je objednat si údržbový balíček od výrobce. Servisní týmy společností zabývajících se svařovací technikou pak mohou také na místě odpovědět na zcela konkrétní otázky týkající se péče a údržby.

Společnost Fronius nabízí modulární údržbové balíčky s připravenými službami. Vývoj odolných svařovacích zdrojů, které lze snadno opravit, je součástí strategie udržitelnosti společnosti Fronius.

Obrázek: Opravárenský servis Fronius

Závěr: Pokud od začátku sázíte na vysoce kvalitní přístroje, dbáte na zde navrhovaná opatření a svůj přístroj pravidelně udržujete a servisujete, máte dobrou šanci, že váš svařovací zdroj zůstane použitelný po celá desetiletí.

Mohlo by se vám také líbit

Žádné komentáře

    Napište komentář


    The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.