Perfect Welding Blog
Sustainable Welding & Awareness

Svařování a udržitelnost – jak to jde dohromady?

Nachhaltigkeit

Udržitelné jednání a uvědomělé zacházení s přírodními zdroji a energií se ve výrobě stává čím dál důležitějším, a to nejen s ohledem na nové energetické zákony a směrnice o ekodesignu, ale také s ohledem na hospodárnost a ekologickou bilanci podniku. Jako zásadní součást mnoha výrobních procesů se tento trend prosazuje také ve svařovací technice. Na co je však třeba dávat pozor? Jaká kritéria hrají roli při výběru co nejudržitelnějšího svařovacího zdroje? A díky čemu jsou svařovací procesy celkově udržitelnější?

Podle jakých kritérií lze posoudit, nakolik je svařovací zdroj šetrný k životnímu prostředí? Zde jsou čtyři nejdůležitější vlastnosti, díky kterým je svařovací zdroj udržitelný:

Dlouhá životnost

Ať už se jedná o auto, mobilní telefon nebo třeba svařovací zdroj: Výroba každého produktu spotřebovává přírodní zdroje – mimo jiné suroviny, jako je ocel, ropné produkty, plasty a energie. Proto platí, že čím delší je životnost, tím méně často je třeba přístroj vyměnit – a tím je udržitelnější. Aby bylo možné otestovat spolehlivost a robustnost svařovacích zdrojů také v náročných podmínkách, provádí společnost Fronius speciálně u novinek osm komplexních testů odolnosti. Interní standardy jsou přitom výrazně vyšší než zákonem požadované mezní hodnoty.

Na životnost výkonové elektroniky v přístrojích Fronius má významný vliv technologie aktivního chlazení: V porovnání s pasivně chlazenými svařovacími zdroji jsou aktivně chlazené přístroje v provozu podstatně déle.

Opravitelnost

S otázkou dlouhé životnosti úzce souvisí opravitelnost. Standardy pro tuto oblast jsou obsaženy ve směrnici o ekodesignu pro požadavky na ekologicky kompatibilní konstrukci svařovacích zdrojů. Společnost Fronius je už aplikuje a navíc lze všechny přístroje pohodlně otevřít a opravit pomocí běžně dostupných nástrojů. Kromě toho je k dispozici servisní koncepce, díky které se jednotlivé komponenty dají snadno vyměnit.

Celkem 34 dceřiných společností po celém světě, stejně jako opravárenská centra, certifikovaní servisní partneři a zástupci ve více než 60 zemích zaručují rychlou opravu, profesionální údržbu přístrojů a správnou kalibraci.

Zaměstnanci mezinárodního opravárenského centra v rakouském Steinhausu se každý den zabývají hledáním chyb. Mimochodem, nejstarší svařovací zdroj, který dokázali kompletně opravit, byl 42 let starý – Fronius Primus 200 z roku 1978.

Možnost recyklace

Recyklace začíná již při vývoji svařovacího zdroje: Při výběru materiálů se myslí na jejich pozdější likvidaci. Kdykoli to kvalita dovolí, používají se při výrobě recyklované materiály. Obecná zásada však zní: Oprava má přednost před recyklací.

Multifunkčnost

Multiprocesní svařovací systémy jsou skutečnými mistry v úsporách: Jeden přístroj zpravidla pokryje všechny svařovací procesy, od svařování TIG přes svařování obalenou elektrodou až po svařování MIG/MAG, a není třeba nasadit několik samostatných svařovacích zdrojů. Použití multiprocesních svařovacích zdrojů – jako je například nový Fronius iWave Multiprocess PRO – proto šetří zdroje. U multiprocesních přístrojů je však třeba dbát na to, aby všechny svařovací procesy byly neomezeně dostupné na stejně vysoké úrovni.

Díky čemu jsou svařovací procesy udržitelné?

Používání opravitelného a recyklovatelného svařovacího zdroje s dlouhou životností významně přispívá k udržitelnosti. Ale to samozřejmě nestačí. Při svařování jde v podstatě vždy o výsledek: dosáhnout co nejdokonalejšího svaru s minimálním vynaložením času, energie a materiálu. Obloukové svařování zanechává – jako každý průmyslový proces – ekologickou stopu. Ta musí být co nejmenší.

Invertorová technologie: snížení spotřeby energie

Společnost Fronius jako první podnik na světě integrovala do svařovacích zdrojů invertorovou technologii na bázi tranzistoru, a od té doby ji dále rozvíjí. Revoluční přitom bylo spojování se spotřebou energie nižší až o třetinu a úsporou materiálu přibližně 80 procent. Tyto přístroje jsou totiž kompaktnější a lehčí. Navíc jsou mobilní a snáze se přemístí na jiné místo použití.

Rychlost procesu

Svařovací zdroje se ve společnosti Fronius vyvíjejí tak, aby svařovaly co nejrychleji a ve vysoké kvalitě. To šetří čas, náklady i suroviny. Čím více práce lze provést s jedním svařovacím zdrojem, tím méně nových přístrojů musí podnik zakoupit. Někdy se tímto způsobem podaří ušetřit celé výrobní buňky.

Správa digitálních dat – vědět, kde začít

Čím více o konkrétním svařovacím procesu víte, tím efektivněji a udržitelněji ho můžete uspořádat, a to zejména s ohledem na produktivitu, spotřebu materiálu a délku procesu. Digitální dokumentace a analýza svařovacích dat, například prostřednictvím aplikace Fronius WeldCube, pomáhá optimalizovat svařovací systémy z hlediska provozu, který šetří zdroje.

Zamezení svařovacích rozstřiků

Když to při svařování stříká, plýtvá se přídavnými materiály i energií. Následně je nutné časově náročné přepracování a v neposlední řadě to stojí peníze. Abyste omezili rozstřiky, je třeba dodržovat několik pravidel: Důležitá je zejména správná manipulace a volba optimálního nastavení svařovacího zdroje. Výsledek zlepší také správná příprava materiálu. Velmi dobrých výsledků lze dosáhnout díky speciálně vyvinutým svařovacím procesům, které snižují rozstřiky až o 75 procent.

Zdraví a bezpečnost

Svařovací procesy jsou skutečně udržitelné, pokud zaručují maximální bezpečnost a vysokou ochranu zdraví uživatelů. Důraz se klade na ochranu před svařovacími zplodinami, UV zářením, nablýskáním v očích a před horkem a plameny. Neméně důležitá je ergonomická konstrukce svařovacích hořáků, protože zabraňuje vadnému držení těla svářeče a působí proti únavě.

Na ochranu před škodlivými plyny jsou k dispozici například mobilní zařízení pro filtraci vzduchu, odsávací hořáky a systémy kukel s přívodem čerstvého vzduchu. Svářečské kukly chrání před nablýskáním v očích a také před UV zářením a horkem. Kvalitní a funkční ochranný oděv, včetně bezpečnostní obuvi a svářečských rukavic, navíc chrání před vysokými teplotami a svařovacími rozstřiky.

A tady je malý tip, co byste mohli udělat:

Při nákupu dalšího přídavného materiálu se ptejte na recyklovaný podíl. Proč? Výroba oceli s vysokým recyklovaným podílem vyžaduje až pětkrát méně zdrojů než výroba z čerstvé rudy.

Zůstaňte naladěni a brzy si přečtěte další příspěvky v sérii blogů „Udržitelnost ve svařování“.

Další informace:

Udržitelné svařování v praxi

Udržitelnost ve společnosti Fronius: Co podnikáme?

Mohlo by se vám také líbit

Žádné komentáře

    Napište komentář


    The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.