Perfect Welding Blog
Welding Knowhow

Proč je kalibrace svařovacích zdrojů tak důležitá

Pro dlouhodobé zajištění kvalitativních standardů u svařovacích systémů je nezbytné pravidelně provádět jejich kalibraci. Právě pro svařovací provozy je velmi důležité, aby přístroje po celou dobu své životnosti poskytovaly ekvivalentní a konzistentní výsledky svařování.

Při kalibraci svařovacích systémů se měří napětí, velikost proudu a rychlost drátu. Za tím účelem se svařovací zdroj připojí ke kalibrační stanici. Kromě toho je možné měřit i průtok plynu svařovacím zdrojem. Kalibrační software zanalyzuje a porovná hodnoty příslušného svařovacího systému s hodnotami, které stanovuje norma. Přitom se zjistí, jak velká je odchylka mezi oběma hodnotami a zda je ve stanovené toleranci. Regulaci přípustných tolerančních hodnot určuje evropská norma (EN) 50504 Validace zařízení pro obloukové svařování. Pokud kalibrační proces neposkytne úspěšný výsledek, musí následovat přiměřená opatření. Dokud není závada odstraněna, podniky nesmí svařovací systém k výrobě používat, mimo jiné kvůli zajištění kvality a záruky na výrobek.

Výhody a požadavky

Obecně je možné kalibrovat přístroje pro svařování obalenou elektrodou, MIG/MAG a TIG. V kovozpracujících provozovnách, které jsou certifikované podle některé normy, se musí kalibrace svařovacích zdrojů provádět pravidelně. K těmto normám patří například řada ISO 9000 a EN ISO 3834-2, které stanovují zásady pro zajištění kvality svařovaných výrobků. Požadavky na výrobu a označení CE ocelových a hliníkových konstrukcí stanovuje norma EN 1090. Dodržování norem zvyšuje především důvěru zákazníků a je známkou profesionality výrobce. Doklad o provedené kalibraci navíc může znamenat výhodu při reklamacích.

Pravidelná údržba přístrojů sice něco stojí, ale výroba bez prokazatelné standardizace je v případě vzniklé škody mnohem dražší. Při nehodách může dojít nejen k poškození ocelových staveb, ale také k újmě na zdraví osob. Povinností vůči zákazníkům je tedy zajistit kvalitu výrobků – pravidelná kalibrace svařovacích zdrojů je proto prvním krokem k úspěchu.

TIP: Kombinace bezpečnostního přezkoušení (SIT) a kalibrace šetří náklady a čas.

Chcete se o kalibraci dozvědět více? Na webové stránce Fronius najdete podrobné informace o našich službách.

Mohlo by se vám také líbit

Žádné komentáře

    Napište komentář


    The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.