Perfect Welding Blog
Smart Technologies

Svařovací systémy LaserHybrid – vysoká rychlost, prvotřídní kvalita

Svařování LaserHybrid splňuje vysoké požadavky velkoobjemové průmyslové sériové výroby, a to v oblasti tenkých plechů i silnějších materiálů. Díky minimálním dobám svařování zajišťuje tento svařovací postup maximální produktivitu. Nízké celkové náklady na svařování při použití svařování LaserHybrid jsou zárukou vysoké hospodárnosti sériové výroby.

Co je svařování LaserHybrid?

LaserHybrid je kombinace laserového a obloukového svařovacího procesu, nejčastěji v ochranné atmosféře. Oblouk v ochranné atmosféře přitom spolupracuje se zaostřeným laserovým paprskem ve společné tavné lázni. Přídavný materiál se dodává prostřednictvím procesu svařování v ochranné atmosféře. V současné době už nejnovější inovace kombinují laserový proces s tandemovým procesem svařování v ochranné atmosféře, tedy se dvěma oblouky.

Interakcí obloukového svařování v ochranné atmosféře a laserového svařování vzniká velmi stabilní svařovací proces s vysokou tepelnou účinností.

Jak svařování LaserHybrid funguje?

Jaké výhody nabízí svařování LaserHybrid?

Svařování LaserHybrid kombinuje výhody obou procesů. Úzký a hluboký průvar, nízký vnos tepla spojený s minimálními deformacemi dílu, vysokou rychlost svařování a stabilizující účinky laseru doplňují přednosti svařování v ochranné atmosféře. To se vyznačuje vynikající přemostitelností spár, jednoduchým přívodem přídavného materiálu a cíleným vedením tepla. Výhodou pro uživatele je kromě neobyčejně vysoké rychlosti svařování také značný objem svaru a následně nižší náklady na jeho přípravu. Výsledky svařování jsou navíc téměř bezchybné a zpravidla nevyžadují časově náročné dokončovací práce. Díky tomu svařování LaserHybrid významně přispívá ke snížení výrobních nákladů.

Jakou strukturu má systém LaserHybrid?

Vedle digitálního svařovacího zdroje MIG/MAG, diskového nebo vláknového laseru a průmyslového robota je nejdůležitější částí systému kompaktní hlava LaserHybrid s integrovaným svařovacím hořákem MIG/MAG a vestavěnou laserovou optikou. Tato hlava je k běžnému průmyslovému robotu připojena prostřednictvím speciálních uchycení, které umožňuje flexibilní nastavení hlavy LaserHybrid tak, aby se dostala i do obtížně dostupných míst svařovaného dílu. Svařovací drát lze nastavit do kteréhokoliv směru vůči laserovému paprsku a dosáhnout tak přesné koordinace v rámci procesu spojování. Důležitou funkcí moderních systémů je také ochrana laserové optiky před znečištěním rozstřiky a svařovacími zplodinami prostřednictvím jednotky CrossJet.

Kde se svařování LaserHybrid používá?

Svařování LaserHybrid je vhodné pro sériovou automobilovou výrobu při použití tenkých plechů do cca 3 mm i pro svařování dlouhých lodních plechů do tloušťky cca 10 mm. V závislosti na tloušťce materiálu přitom lze dosáhnout rychlosti svařování až 7 m/min. V současné době jsou také k dispozici hlavy LaserHybrid speciálně optimalizované pro použití v automobilovém průmyslu a loďařství.

Chcete se o svařování LaserHybrid dozvědět víc? Jednoduše kontaktujte naše odborníky nebo navštivte naše webové stránky.

Mohlo by se vám také líbit

Žádné komentáře

    Napište komentář