Perfect Welding Blog
Welding Knowhow

Plán postupu svařování: větší kontrola pro lepší výsledky

Ví, co je třeba udělat. Reaguje na danou situaci a vede tak svářeče při jakémkoli druhu svařování bezpečně k cíli. Pomáhá rychle zaškolit nové svářeče a poskytuje nejlepší možnou kontrolu nad každým svarovým spojem. Pomáhá firmám šetřit čas a zdroje. Řeč je o plánu postupu při svařování. Ale co přesně to vlastně je?

Svařování podle naplánovaného pořadí svarů je pro svářeče a firmy velkým přínosem. Toto pořadí svarů zahrnuje jednotlivé kroky, resp. pokyny, které provází pracovníky svařovacím procesem. Digitální plán technologického postupu svařování, nazývaný také řazení svarů, maximálně podporuje firmy v dobách akutního nedostatku kvalifikovaných pracovníků při rychlém zaškolení nových svářečů v rámci různých druhů svařování a tím postupně pomáhá dosahovat lepších výsledků svařování.

Plán postupu svařování: Krok za krokem k požadované kvalitě svarů

Chyby se stávají a jsou lidské. Zejména ve výrobě však mohou vadné svarové spoje způsobit obrovské náklady a mít negativní dopad na celkovou produktivitu a kvalitu. Proto je důležité jim předcházet a ve výrobním procesu se jim vyhnout, aby se ušetřil čas a peníze. Toho lze dosáhnout díky takzvanému plánu postupu svařování.

Nejedná se však o vytištěný, prostorově náročný svařovací plán v papírové podobě, ale o digitální software, který dává svářečům pokyny ke svařování krok za krokem v reálném čase, a tím je bezpečně a cíleně provází svařovacími úkoly.

V mnoha firmách je stále poměrně běžná tištěná verze: „Některé společnosti například používají větší konstrukční výkresy nebo plány dílů s vyznačenými svary, podrobnými popisy a číslováním jednotlivých kroků. Pokud tyto společnosti přejdou na digitální plán postupu při svařování, ušetří si práci s tiskem čas a také papír,“ říká Anita Beck, produktová manažerka Welding Data & Applications ve společnosti Fronius International GmbH.

Plán postupu svařování: Takhle to funguje

Jak si můžeme takové řazení svarů představit? Svářeč v podstatě stojí na pracovišti a nechá si od softwaru ukázat, co má dělat dál. Na zvláštní obrazovce se vizuálně zobrazí každý výrobní krok ve správném pořadí a na svařovacím zdroji se automaticky nastaví parametry svařování. Tak je pracovník krok za krokem provázen svými úkoly a správné pořadí svarů snadno dodrží. Zároveň se zajistí, že pro jednotlivé svary budou použity definované parametry.

Pracovník navíc dostává zpětnou vazbu o svých svarových spojích a může sledovat, jak práce postupuje. Volitelně: Jakmile dojde k chybě, svařovací zdroj se automaticky zablokuje a další práce je možná až po schválení svářečským dozorem. Tento včasný zásah může firmě ušetřit čas i peníze.

Plán postupu při svařování ušetří dlouhé doby zaškolování – od samého začátku je kladen důraz na svařování.

Proč by se společnosti měly spoléhat na plán postupu svařování

Měla by se zvýšit kvalita práce zaměstnanců v ručních svařovacích buňkách? Měly by se procesy standardizovat? Je třeba bojovat proti vysoké fluktuaci zaměstnanců? Řazení svarů nabízí společnostem pomoc ve všech těchto otázkách.

Plán technologického postupu svařování přináší velkou úlevu také samotným svářečům. Poskytuje nejen znalosti o druzích svařování a svařovacích procesech, ale mnoho ví i o jednotlivých dílech. Přesně ví, v jakém pořadí vyrábět nebo v jakém směru svařovat. Tímto způsobem podporuje při práci nejen nováčky, ale i zkušené svářeče. Například u dílů, které se nevyrábějí tak často, je plán postupu při svařování výhodný zejména pro ty druhé:

„Ze zemědělské techniky víme, že některé produkty se vyrábějí jen v určitém ročním období, po kterém může následovat půlroční přestávka. Pokud svářečský specialista zpracovává díl znovu po uplynutí tohoto časového intervalu, musí se do toho obvykle znovu vpravit. S plánem postupu svařování si tento krok ušetří, protože plán mu přesně řekne, co je třeba udělat. Svařuje se kontrolovaně a je jisté, že výsledek nakonec sedí,“ říká Anita Beck.

Různé svařovací postupy, různé výhody

Ať už se jedná o začátečníky, zkušené odborníky, svařování TIG, nebo MIG/MAG: řazení svarů vytváří výhody nejen pro různé cílové skupiny, ale také pro různé svařovací postupy. „Při svařování MIG/MAG mají nově kvalifikovaní svářeči obecně největší užitek ze softwaru pro plánování pořadí svarů. Programový blok se vybere předem. Monitorování limitů například ukazuje, zda svařuji příliš pomalu, příliš rychle, nebo ve správný čas, a mohu vyvodit závěry, zda je průvar správný, nebo ne. Mohu také rozpoznat, zda je svar příliš krátký, nebo příliš dlouhý. To vše jsou pro nováčky v oboru MIG/MAG velké výhody,“ říká Anita Beck.

Pokud jde o svařování TIG, jsou největším přínosem již zmíněné znalosti dílů. Manuální zručnost, znalost svařovacích procesů, zkušenosti – to vše se v královské disciplíně svařování stejně předpokládá. Zde je však software pro řazení svarů mentální podporou v každodenním pracovním životě: „Svářeči používající metodu TIG musí často během jednoho dne zpracovat mnoho různých dílů. Kde mám začít? Co musím udělat dál? Tyto otázky si specialisté na svařování TIG klást nemusí, a to díky podpoře digitálního plánu pořadí svarů, který „přemýšlí“ takřka během svařovacího procesu a usnadňuje práci i TIG profesionálům,“ vysvětluje produktová manažerka.

Plán technologického postupu při svařování jako jednička v boji proti nedostatku kvalifikovaných pracovníků

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků vládne svařovacímu průmyslu po celém světě. Průzkum auditorů společnosti EY ukázal, že 83 % podniků v Rakousku má potíže najít odborné síly. Podobná situace je i na jiných kontinentech: Například American Welding Society (AWS) předpovídá, že v příštích letech bude v USA chybět přibližně 300 000 až 400 000 svářečů. Zde je naléhavě zapotřebí řešení.

Digitální plán postupu při svařování nepomáhá najít nové kvalifikované pracovníky. Ale jakmile tu jednou jsou, pomůže jim rychleji dosáhnout dobrých svařovacích výsledků. Řazení svarů je obzvláště užitečným nástrojem pro podniky, které mají potíže s efektivní výrobou v odpovídající kvalitě z důvodu nedostatku pracovních sil nebo fluktuace zaměstnanců.

Z taxíku do svářečské haly

Ať už jde o pracovníka ve službách, nebo taxikáře: Pokud se lidé z nejrůznějších profesí rekvalifikují na svářeče MIG/MAG, obvykle absolvují základní kurz, ve kterém se naučí, jak mají držet hořák nebo jakou rychlostí mají svařovat. Začátečníci však obvykle nemají dostatek zkušeností se samotným svařovacím procesem. Také další faktory, například působení vnosu tepla na díly, deformace nebo pevnost materiálu, nejsou novým svářečům často zpočátku ještě jasné. To ale nevadí, protože všechny tyto znalosti poskytuje plán technologického postupu při svařování.

„Pracovník nemusí vědět, jak se parametry na pozadí svařovacího procesu vzájemně ovlivňují. Stačí, aby vedl hořák, byl manuálně zručný a dokázal z displeje vyčíst, kam má svarový spoj umístit. Vše ostatní za něho udělá software pro pořadí svarů. To znamená, že i lidé, kteří čerstvě přišli z jiných profesí a nemají ještě mnoho zkušeností se svařováním, mohou dosahovat skvělých výsledků a rychleji se učit, a proto je vysoce pravděpodobné, že je práce bude víc bavit,“ shrnuje Anita Beck.

WeldCube Navigator: Jednoduché a logické svařování

Příkladem digitálního plánu postupu svařování je Fronius WeldCube Navigator – software, který podporuje svářeče ve výrobě a spojuje v sobě uvedené výhody plánovaného pořadí svarů.

Dvěma ústředními prvky softwaru jsou sekvencer a editor. Sekvencer provádí pracovníka všemi svařovacími úkony prostřednictvím vhodné obrazovky ve svařovací buňce a výstup se monitoruje s ohledem na povolený počet svarů. Zvláště praktické je to, že svářeč může aplikaci WeldCube Navigator nepřetržitě ovládat pomocí svařovacího hořáku. Výběr pokynů, přepínání a potvrzování lze tedy bez problémů provádět na hořáku!

Editor digitalizuje a vizualizuje pokyny pro výrobu. Dokáže vytvářet a ukládat digitální pracovní pokyny pro ruční svařování. Například lze nahrát jednotlivé snímky pro každý pracovní krok s potřebnými informacemi pro svářeče. Také je možné definovat zvláštní specifikace, např. počet povolených svarů, svařovací programový blok, který se má použít, a reakci v případě chyby. Tím je zajištěna maximální flexibilita při vytváření a přenosu informací!

S nástrojem WeldCube Navigator máte při svařování plnou kontrolu – od prvního do posledního svarového spoje.

WeldCube Navigator toho nyní umí ještě víc

Větší flexibilita, vyšší kvalita: Kromě TPS/i je nyní sofistikovaný software pro řazení svarů kompatibilní také s podavačem drátu Dual Wire Feeder a systémem iWave. Nezáleží však na tom, který svařovací systém používáte a zda svařujete metodou TIG, nebo MIG/MAG: S nástrojem WeldCube Navigator nedáte žádnou šanci chybám a zároveň zvýšíte produktivitu a kvalitu ve vaší společnosti. O výhodách tohoto softwaru se nejlépe přesvědčíte sami, když se podíváte na naši webovou stránku!

Můžete si také projít naše další blogové články na témata související s digitalizací: Ať už jde o digitální dokumentaci svařovacích dat, rozvoj společnosti prostřednictvím digitalizace nebo velké objemy dat při svařování – u nás se dozvíte, co se za tím skrývá!

Mohlo by se vám také líbit

Žádné komentáře

    Napište komentář


    The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.