Perfect Welding Blog
Smart Technologies

Svařování bez rizika: Proč je odsávání zplodin při svařování tak důležité

Schweißrauchabsaugung

Ústy a nosem se dostávají do nejmenších plicních sklípků, a tak pomalu pronikají do těla. Řeč je o svařovacích zplodinách. Pokud nezajistíte dostatečnou ochranu, rozšíří se po celé dílně a vy budete vdechovat částice, i když už nesvařujete. Tolik ke špatným zprávám. Cílenými ochrannými opatřeními v zájmu bezpečnosti při svařování – především účinným odsáváním zplodin při svařování – však lze expozici těmto zplodinám výrazně snížit. Jaká jsou ale skutečná nebezpečí svařovacích zplodin, proč je systém odsávání svařování nejlepší volbou pro optimální ochranu při svařování a na co je třeba dát pozor u odsávacích výrobků?

Svařovací zplodiny: Z čeho se skládají a proč jsou tak nebezpečné

Svařovací zplodiny jsou jedním z největších rizik, kterým jsou svářeči vystaveni a které zvyšují zdravotní rizika svařování. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) WHO je v roce 2017 klasifikovala jako „karcinogenní pro člověka“. To dokazuje, že téma ochrany proti svařovacím zplodinám a odsávání svařování si zaslouží maximální pozornost. Když mluvíme o svařovacích zplodinách, máme na mysli směs plynů a částic vznikajících při svařování. Tyto látky rozdělujeme následujícím způsobem:

  • Látky škodlivé pro dýchací cesty a plíce, např. oxidy železa, oxid hlinitý, oxid hořečnatý a oxid titaničitý
  • Toxické nebo dráždivé látky, např. fluoridy, oxidy manganu, oxid zinečnatý, oxid uhelnatý, oxidy dusíku, oxid měďnatý, oxid olovnatý, ozón
  • Karcinogenní látky, např. sloučeniny chromu (VI), oxid berylnatý, oxidy niklu a ozón

Částice svařovacích zplodin jsou nebezpečné především proto, že jsou tak malé a mohou proniknout hluboko do plic. Zdravotní rizika svařování jsou zvláště zrádné proto, že problémy způsobené svařovacími zplodinami se často projeví až po letech nebo desetiletích. Pokud jsou svářeči vystaveni vysoké koncentraci částic svařovacích zplodin a dostatečně se nechrání, mohou krátkodobě pociťovat například bolesti hlavy a nevolnost. Dlouhodobé vystavení svařovacím zplodinám může mít za následek chronická onemocnění dýchacích cest a plic nebo poškození nervového systému a v nejhorším případě dokonce rakovinu.

Vystavení svařovacím zplodinám: Na čem závisí

Jak vysoká je expozice svařovacím zplodinám v důsledku vzniku nebezpečných látek, závisí na několika faktorech, například na základním materiálu a přídavných materiálech – obalené a drátové elektrodě – a na ochranném plynu. Většina částic svařovacích zplodin vzniká z použitých přídavných materiálů.

Na znečištění svářečským dýmem mají značný vliv také různé metody a postupy svařování: Například při ručním obloukovém svařování a svařování MIG/MAG vzniká ve srovnání se svařováním TIG větší množství zplodin, a proto je zde třeba zajistit obzvláště vysokou ochranu. Nejmenší zdravotní riziko svařování  hrozí při automatizovaných svařovacích procesech, které provádějí roboti ve vhodně vybavených svařovacích buňkách – například kobot: Ochranný kryt s automatickou ochranou proti oslnění a integrovaný systém odsávání svařování optimálně chrání před svařovacími zplodinami také osoby v okolí svařovací buňky. Dalším způsobem, jak snížit nebezpečí svařovacích zplodin, je proces CMT (Cold Metal Transfer): Tento svařovací proces se vyznačuje velmi nízkým vnosem tepla a malým množstvím svařovacích rozstřiků – a proto i vznikem menšího množství svařovacích zplodin.

Při ručním obloukovém svařování vzniká velké množství kouře, proto je zde nezbytná obzvláště vysoká úroveň ochrany.

Řešení se nazývá odsávání zplodin při svařování

Z různých důvodů není vždy možné nebo žádoucí změnit svařovací postup, resp. svařovací proces. Takže si nyní můžete položit otázku: Co mohu jako svářeč nebo žena svářečka udělat, abych se co nejlépe chránil/a před svařovacími zplodinami a zvýšil/a tak bezpečnost práce při svařování? Odpověď: Existuje několik opatření, která je vždy nejlepší kombinovat. Patří mezi ně svářečská kukla s filtrační jednotkou a účinné odsávání svařování pomocí odsávacích systémů a svařovacích hořáků. Zejména ty druhé jsou při ochraně před svařovacími zplodinami velmi účinné: V kombinaci s odsávacími systémy zajišťují přesné odsávání přímo tam, kde svařovací zplodiny vznikají. Díky tomu se zplodiny zachytí ještě předtím, než se mohou rozšířit. To chrání nejen svářeče samotné, ale i všechny ostatní osoby v okolí.

Výrobky pro odsávání zplodin při svařování: Na čem záleží

Odsávací systémy a také odsávací svařovací hořáky by měly kromě maximální ochrany nabízet především jednu věc: vysoký komfort obsluhy. Stejně jako u jiných ochranných produktů je to tak: Pokud jsou těžkopádné, nepraktické a komplikované, používají se zpravidla méně často. V konečném důsledku to znamená také nižší ochranu. Proto při výběru systémů odsávání svařování dbejte kromě výkonu odsávání také na komfort a snadné používání, abyste se mohli plně soustředit na svářečskou práci a byli vždy dobře chráněni. I pro odsávací svařovací hořáky platí, že klíčová je ergonomie. Poněkud větší konstrukce – ve srovnání s běžnými svařovacími hořáky – nesmí být na úkor zdraví, bezpečnosti a výkonnosti svářečů.

Odsávací výrobky Fronius Exento

Odsávací výrobky Fronius Exento zohledňují tyto požadavky: Jsou výkonné, kompaktní a snadno se ovládají – pro optimální ochranu před svařovacími zplodinami a při každém použití. Mobilní vysokovakuový odsávací systém Exento HighVac přesvědčí obzvláště vysokou kvalitou filtru, díky které eliminuje více než 99,9 procent zjištěných částic svařovacích zplodin. Ve spojení s výkonným odsávacím svařovacím hořákem Exento, který vyhovuje normě EN ISO 21904-1, odsává svařovací zplodiny přímo v místě jejich vzniku a tím zajišťuje mimořádně vysokou úroveň ochrany. Tento systém odsávání zplodin při svařování je vhodný zejména pro trvalé použití a díky kompaktnímu designu také pro měnící se pracoviště.

V případech, kdy nelze použít odsávací hořák, například při ručním obloukovém svařování, je správnou volbou nízkovakuový odsávací systém Exento LowVac. Nabízí rozhodující výhodu pro efektivní práci: Vzhledem k designu odsávacího krytu s optimalizovaným průtokem je třeba odsávací rameno nastavovat podstatně méně než u běžných systémů. Díky robustní a stabilní konstrukci je Exento LowVac ideálním pomocníkem i při častých změnách pracoviště. Vysoká kapacita a dlouhá životnost filtru navíc zajišťují mimořádnou hospodárnost.

Chcete se dozvědět více o nových odsávacích výrobcích Exento? Ať už se jedná o větší volnost pohybu, užitečné LED osvětlení nebo různá uživatelská rozhraní – nové systémy odsávání svařování nabízejí řadu výhod, které vám zaručeně pomohou vybrat ten správný systém pro vaše svařovací činnosti. Stačí se podívat na naši stránku s výrobky!

Odsávací řešení Fronius Exento poskytují účinnou ochranu před svařovacími zplodinami, a to při každém použití.

Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování jsou alfou a omegou

Vidíte, že svařovací zplodiny nemusí být nebezpečné, pokud se optimálně chráníte. Správnými opatřeními a účinnými odsávacími výrobky můžete snížit riziko ohrožení zdraví na minimum. Ochrana zdraví a bezpečnost jsou nakonec alfou a omegou u každé profese – a svařování není výjimkou. V našem blogovém seriálu na toto téma bychom vás v následujících měsících rádi seznámili i s dalšími oblastmi ochrany, shromáždili názory ze svářečské praxe a poskytli vám informace, které vám ukážou, jak můžete při svařování optimálně chránit své zdraví. Mimochodem, ještě podrobnější informace o ochraně před svařovacími zplodinami najdete v naší studii o svařovacích zplodinách – nezapomeňte se na ni podívat.

a

Mohlo by se vám také líbit

Žádné komentáře

    Napište komentář


    The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.