Perfect Welding Blog
Welding Academy

Svařování TIG: nejvyšší kvalita spojů

Každý, kdo chce svařovat metodou TIG, musí své řemeslo dokonale ovládat. Zatímco svářeč jednou rukou vede svařovací hořák, druhou rukou zároveň přidává přídavný materiál. To vyžaduje nejen dokonalou koordinaci, ale také klidné vedení ruky. Výsledkem jsou bezrozstřikové a hladké svarové švy. Vzhledem k vysoké kvalitě těchto svarových švů se metoda wolfram-inertní plyn používá všude tam, kde prioritou je jakost svaru. Například při výrobě nádrží pro potravinářský průmysl, v letectví a kosmonautice.

Výzvy při svařování lehkých konstrukcí

Tento svařovací postup se používá také při svařování lehkých hliníkových konstrukcí. Například při výrobě lanovkové kabiny je zapotřebí mnoho svarových švů na spojení nejrůznějších plechů a profilů. Náhlé změny tloušťky profilů v rámci jediného svaru a přechody mezi silnými a tenkými materiály jsou přitom velkou svářečskou výzvou. Další záludnosti skrývá velké množství krátkých svarů, na jejichž začátcích se mohou často tvořit póry a na koncích jemné trhliny. Aby se však zajistila maximální zatížitelnost a bezpečnost dílů, všechny svary, i ty krátké, musejí vykazovat vynikající metalurgické vlastnosti a být bez počátečních pórů a trhlin koncového kráteru. Pro řešení takových výzev je nejvhodnější svařování TIG.

Svařování TIG zaručuje hladké svary bez počátečních pórů, trhlin koncového kráteru a strusky.

Inertní plyn při svařování TIG zajišťuje vysoce čisté svary

Ale proč tomu tak je? Při svařování metodou wolfram-inertní plyn hoří oblouk mezi neodtavující se wolframovou elektrodou a kovovým svařencem v nereaktivní plynné atmosféře bez obsahu kyslíku. Díky tomuto inertnímu (tedy málo reaktivnímu) ochrannému plynu nedochází k chemickým reakcím s kapalnou tavnou lázní. To má metalurgické výhody: vytvořené svarové švy jsou vysoce čisté, a tedy méně náchylné k tvorbě trhlin, a mají vynikající mechanické a technologické vlastnosti. Zejména u speciálních materiálů nebo při nejvyšších požadavcích na kvalitu a vzhled svaru je proto svařovací postup TIG první volbou. Navíc se vyznačuje stabilním obloukem a hladkým svarem bez strusky. Společně s bezrozstřikovým svařováním v téměř všech polohách jsou to základní předpoklady nejvyšší kvality svaru.

V březnu 2018 uvedla společnost Fronius na trh novou sérii přístrojů MagicWave s 190, resp. 230 A a TransTig 230i pro ruční svařování TIG. Novinkou od společnosti Fronius pro mechanizované svařování TIG je metoda ArcTig.

Virtuální svářečka Fronius umožňuje velmi snadno virtuálně trénovat svařování TIG. Jak přesně to funguje, si můžete přečíst v našem článku na blogu.

Mohlo by se vám také líbit

Žádné komentáře

    Napište komentář